جدیدترین خبر ها

فراخوان

از پژوهشگران گرامی دعوت می‌شود تا آثار خود را که در قالب کتاب، پایان‌نامه دفاع‌شده، مقاله منتشر‌شده و یا طرح پژوهشی مصوب، با محوریت بررسی

مشاهده متن کامل خبر

سخن دبیر علمی جشنواره

پیوند بدنه پژوهشی به بدنه عملیاتی و نرم‌افزاری در شرکت دانش بنیان پارس آذرخش بر اساس ماده یک «قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مصوب 1389»، شرکت‌های دانش‌بنیان عبارتند از شرکت‌ها یا مؤسسات خصوصی یا تعاونی که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی

مشاهده متن کامل خبر

فراخوان

از پژوهشگران گرامی دعوت می‌شود تا آثار خود را که در قالب کتاب، پایان‌نامه دفاع‌شده، مقاله منتشر‌شده و یا طرح پژوهشی مصوب، با محوریت بررسی یکی از محصولات این شرکت (به صورت مطالعه موردی یا تطبیقی) است؛ از طریق وبسایت جشنواره ارسال نمایند.مهلت ارسال: 31 اردیبهشت 1402زمان برگزاری: خرداد 1402events.parslib.com

مشاهده متن کامل خبر

سخن دبیر علمی جشنواره

پیوند بدنه پژوهشی به بدنه عملیاتی و نرم‌افزاری در شرکت دانش بنیان پارس آذرخش بر اساس ماده یک «قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مصوب 1389»،

مطالعه خبر

فراخوان

از پژوهشگران گرامی دعوت می‌شود تا آثار خود را که در قالب کتاب، پایان‌نامه دفاع‌شده، مقاله منتشر‌شده و یا طرح پژوهشی مصوب، با محوریت بررسی

مطالعه خبر
فهرست