اعضای کمیته علمی

دکتر مهرناز خراسان‍چی
مدیرعامل شرکت پارس آذرخش

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی
استاد پیشکسوت علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا
دکتر طیبه شهمیرزادی
عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دکتر سیدمهدی طاهری
عضو هیئت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر ملیحه درخوش
معاون فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
دکتر میترا صمیعی
عضو هیئت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمد زره‌ساز
عضو هیئت علمی اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی
دبیر علمی جشنواره
دکتر رحمت‌الله فتاحی
استاد پیشکسوت علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی
دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی
عضو هیئت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رضا رجبعلی‌بگلو
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
پروانه مدیرامانی
رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهندس مهدی ابراهیمی
مدیر ارشد فناوری اطلاعات شرکت پارس آذرخش
مهندس امیر باوندپوری
کارشناس توسعه شرکت پارس آذرخش
فهرست